Produkty

GAZY TECHNICZNE

 Nazwą gazy techniczne określa się gazy lub ich mieszaniny o różnorodnym zastosowaniu w przemyśle oraz w badaniach naukowych. Zaliczamy do nich acetylen, amoniak, argon, azot, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, hel, metan, powietrze sprężone, siarkowodór, tlen, tlen techniczny, tlenek węgla, wodór, gazy spawalnicze, gazy ciekłe.

Otrzymywane są z powietrza w procesie: 
 • separacji kriogenicznej i rozdziału (destylacji) skroplonego powietrza na poszczególne gazy; 
 • separacji z wykorzystaniem membran 
 • sposobem absorpcji wybiórczej na sitach molekularnych (tlen, azot, argon, hel, powietrze); 
 • ze źródeł naturalnych (hel, dwutlenek węgla); 
 • w procesach chemicznych, elektrochemicznych i biochemicznych (acetylen, amoniak, siarkowodór, tlenek węgla, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, wodór, chlor i in.).

 

Przykłady wykorzystywania gazów technicznych, medycznych i specjalnych:

 • TLEN: powszechnie stosowany jest w metalurgii, obróbce metali, w przemysłach: chemicznym, elektrochemicznym, elektronicznym, papierniczym, szklarskim, w ochronie środowiska, hodowli, badaniach naukowych;
 • ACETYLEN: obróbka metali, przemysł szklarski, badania naukowe;
 • DWUTLENEK WĘGLA: metalurgia, przemysł chemiczny i spożywczy, chłodnictwo, ochrona środowiska i badania naukowe;
 • DWUTLENEK WĘGLA SPOŻYWCZY: do piwa i napoi;
 • MIESZANINY AZOTU Z DWUTLENKIEM WĘGLA: w różnych składach procentowych do celów spożywczych;
 • ARGON: metalurgia, obróbka metali, elektronika, przemysły samochodowy i oświetleniowym, w badania naukowe;
 • AZOT: przemysł: chemiczny, elektroniczny, oświetleniowy, spożywczy, papierniczy, obróbka metali, budownictwo, badania naukowe;
 • MIESZANINY GAZÓW TECHNICZNYCH: w różnych składach procentowych w spawalnictwie i obróbce metali;

 

GAZY SPECJALNE

Gazy specjalne stosowane są w wielu obszarach związanych z produkcją, medycyną oraz techniką pomiarową. Ponadto możemy je również znaleźć w wielu laboratoriach, gdzie prowadzone są prace związane z kontrolą m.in. zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Posiadamy w swojej ofercie gazy czyste, mieszanki kalibracyjne oraz mieszanki sporządzane na specjalne zamówienia klienta. 

Odpowiednią jakość oferowanych mieszanek zapewniamy poprzez stosowną kontrolę składu zarówno na etapie produkcji (poprzez ścisłą kontrolę dodawanych składników), jak również poprzez analizę składu gotowej mieszanki. Oferowane produkty spełniają wymogi normy ISO 17025. Do każdej butli na życzenie Klienta dołączamy odpowiedni certyfikat potwierdzający wymagane parametry.

Oferta obejmuje szeroki wybór gazów dostępnych w różnych stopniach czystości oraz w butlach różnych pojemności. 

 

SUCHY LÓD

Suchy lód (CO2) otrzymywany jest poprzez rozprężanie ciekłego dwutlenku węgla i prasowanie. W procesie tym powstaje tzw. „śnieg”, z którego pod ciśnieniem formowane są granulki, grudki, plastry lub bloki białego koloru.

W warunkach normalnych suchy lód sublimuje tzn. że przechodzi w stan gazowy z pominięciem fazy ciekłej. Ciepło potrzebne do sublimacji pobierane jest z otoczenia, proces ten przyspiesza ciepła woda lub niektóre rozpuszczalniki organiczne. 

Jest to produkt całkowicie naturalny  - bezzapachowy, nietoksyczny, niepalny, przyjazny dla środowiska. Ponad to suchy lód wytwarza atmosferę bakteriostatyczną, która gwarantuje jakość i zapobiega utlenianiu się chłodzonych produktów.

Produkt znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i dziedzinach życia, m. in. do:

 • czyszczenia stanowisk spawalniczych, form odlewniczych, form w przemyśle tworzyw sztucznych, 
 • czyszczenia maszyn i urządzeń 
 • transportu towarów wrażliwych na temperaturę (szczególnie spożywczych)
 • transportu krwi, organów, itp. w służbie medycznej 
 • efektów specjalnych  - podczas zetknięcia się suchego lodu z ciepłą wodą wytwarza się tzw. „zimny dym”.

Kontakt

TEChnogas Sp. z o.o.
ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa


Oddział:
ul. Kokotek 66, 41-700 Ruda Śląska

tel.: 032 77 11 650, fax: 032 77 11 667
e-mail: info@technogas.pl



Aktualności

Wprowadzamy nowość do ofert dla wózków widłowych- butle gazową wykonaną z lekkiego aluminium. Butla szczególnie wyróżnia się niską wagą i większą ładownością, co pozwala na dłuższą i efektywniejszą pracę. Polecamy.

Ciekawostka.
Pewne gatunki piwa wymagają, by podawać w odpowiednich procentach CO2 z innym gazem.